Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Nickebo 19

1/32 mantal Nickebo 19 skapades under laga skiftet genom delning av fastigheten litt. G. Den nya fastigheten betecknades med litt. Gb.

Laga skifte

Den 22 juni 1857, vid början av laga skiftet, ägdes fastigheten litt. G, 1/16 mtl, av Johannes Nilsson.

Under tiden skiftet pågick gjordes en delning av litt. G till Ga och Gb. Det beskrivs på sidan om litt. G.

Vid slutet av laga skiftet, den 30 juli 1861, ägdes fastigheten litt. Gb, 1/32 mtl, av Jonas Börjesson.

Ytterligare information om fastighetsbildning under laga skiftet finns på skiftessidan.

Källa: Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Lantmäteriet.

Efter laga skifte

13 april 1863, 14 april 1863, 23 juli 1863, 1 november 1864, 6 november 1866, 28 januari 1867 ägdes fastigheten av Jonas Börjesson (eventuellt tillsammans med sin hustru). Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-278 utbrytning torp­lägenheter 1871.

Köp 1/32 mtl:
Datum: 14 augusti 1868 (köpe­kontrakt), 9 februari 1870 (köpebrev), 24 oktober 1871 (3:e uppbud)
Säljare: Jonas Börjesson och hustrun Johanna Pettersdotter
Köpare: Johannes Jonsson och hustrun Sofia Nilsdotter
Anm: Fastigheten såldes vidare innan lagfart erhållits.
Källor:
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:21.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:22.

Köp 1/32 mtl:
Datum: 2 maj 1870 (köp), 20 februari 1872 (lagfart)
Säljare: Johannes Jonsson och hustrun Sofia Nilsdotter
Köpare: Johannes Nilsson och hustrun Anna Brita Pettersdotter
Källor:
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:22.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:23.

Den 6–7 november 1871 ägdes fastigheten av Johannes Nilsson. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-278 utbrytning torp­lägenheter 1871.

Den 10 oktober 1872 ägdes fastigheten av Johannes Nilsson. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs37 avsöndring torp­lägenheter 1872.

Köp 1/32 mtl:
Datum: 20 april 1877 (köpebrev), 4 juni 1878 (lagfart)
Säljare: Johannes Nilsson och hustrun Anna Brita Pettersdotter
Köpare: Jonas Jonsson Ålund och hustrun Hilda Gustava Karlsdotter
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2.

Köp 1/32 mtl:
Datum: 10 april 1884 (köpebrev), 30 september 1884 (lagfart)
Säljare: Jonas Jonsson Ålund och hustrun Hilda Gustava Karlsdotter
Köpare: Karl Börjesson
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2.

Den 1 mars 1890 och 24 oktober 1893 ägdes fastigheten av Carl August Börjesson. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs39 avsöndring 1894.

Den 24 oktober 1895 till 16 februari 1896 ägdes fastigheten av Carl August Börjesson. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs40 avsöndring 1896.

Den 1 augusti 1902 ägdes fastigheten kanske av Lena? Jonsson. Källa: Resonemang baserat på lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs14 och 08-Åby-Avs16 försäljning av Draggkärret.

Köp 1/32 mtl:
Datum: 27 mars 1905 (köpebrev), 10 april 1905 (lagfart)
Säljare: Karl Börjesson
Köpare: Per Algot Petersson och hustrun Hilda Sofia Pettersson
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:4.

Den 15 mars 1908 ägdes fastigheten av Per Algot Petersson och Hilda Sofia Petersson. Källa: Resonemang baserat på lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs14 och 08-Åby-Avs16 försäljning av Draggkärret.

Den 4 september 1918 ägdes fastigheten av Per Algot Petersson. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-380 väg­förrättning 1918.

Foto av gårdens byggnader.
Gårdens byggnader som de såg ut år 2013.
Ägarbyte 1/32 mtl:
Datum: 19 december 1938 (skiftes­handling), 4 januari 1939 (lagfart)
Tidigare ägare: Per Algot Petersson
Ny ägare: Oskar Rybähr
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:6.

Från 1938 ägdes fastigheten av Oskar Rybähr. Källa: Sveriges bebyggelse. Landsbygden. Kalmar län, del III. 1958.

I december 1987 ägdes fastigheten av Oskar Rybär. Källa: Åby Hembygds­förening, Boken om Åby, 1988.

Köp 1/32 mtl:
Datum: 1991 (köp)
Säljare: Oskar Rybärs dödsbo
Köpare: *
Källa: Gods och Gårdar i Kalmar län band II, 2013, Studie­förbundet Vuxen­skolan Kalmar län.