Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Nickebo 13

1/8 mantal Nickebo 13 var vid storskiftet ena halvan av litt. D och betecknades vid laga skiftet med litt. B.

Information om händelser före storskiftet finns på en separat sida.

Under storskiftet, sommaren 1823, ingick fastigheten i litt. D och ägdes av Magnus Persson och Maria Jonsdotter.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 27 februari 1838 (auktion), 19 februari 1839 (transport), 14 mars 1839 (tillträde), 5 juni 1840 (lagfart)
Tidigare ägare: Magnus Pärsson och Maria Jonsdotter
Ny ägare: Jonas Månsson och Kajsa Lena Johansdotter
Anm.: Magnus Pärsson avled 1837. Fastigheten såldes på auktion av änkan Maria Jonsdotter och deras omyndiga barn till Carl Persson. Köpet transporterades därefter till Jonas Månsson och Kajsa Lena Johansdotter.
Källor:
Åby församlings hus­förhörs­längd. Riks­arkivet, SE/VALA/00460/A I:8.
Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:119.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:122.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 28 juni 1841 (köpebrev), 21 februari 1842 (3:e uppbud), 14 mars 1842 (tillträde), 10 april 1843 (lagfart)
Säljare: Jonas Månsson och Kajsa Lena Johansdotter
Köpare: Nils Petersson och Johanna Danielsdotter
Anm.: Protokoll för lagfarts­beslut har ej hittats, däremot hänvisning till lagfarts­beslut i efter­följande uppbuds­protokoll.
Källor:
Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:1.
Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll 6 november 1860. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:14.

Den 14 mars 1847 ägdes 3/8 mtl Nickebo av Olof Jonsson och Nils Peter Persson. Det var fastigheterna som vid laga skiftet betecknades med litt. B (1/8 mtl 13) och D (1/4 mtl 15), det framgår däremot inte vem av dem som ägde respektive fastighet. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-267 utbrytning 1864. Detta stämmer överens med lagfarts­uppgifterna att fastigheten ägdes av Nils Persson.

Laga skifte

Fastighetsbildning under laga skiftet beskrivs närmare på skiftessidan.

Den 22 juni 1857, vid början av laga skiftet, ägdes fastigheten av Nils Persson. Han ägde den fortfarande den 5 mars 1858. Källa: Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Lantmäteriet.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 2 maj 1860 (köp), 7 november 1861 (lagfart)
Säljare: Nils Persson och Johanna Danielsdotter
Köpare: Gustav Peter Johansson
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:15.

Den 22 juli 1861 ägdes fastigheten av Gustaf Peter Johansson. Han ägde den fortfarande den 30 juli 1861 när laga skiftet slutade. Källa: Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Lantmäteriet.

Efter laga skifte

Den 17 oktober 1864 ägdes fastigheten av Gustaf Johansson. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-267 utbrytning 1864.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 5 oktober 1864 (köpebrev), 4 juli 1866 (lagfart)
Säljare: Gustav Peter Johansson
Köpare: Abraham Bram och hustrun Maja Stina Jonsdotter
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:17.

Den 6 november 1871 nämndes Brahm som ägare till fastigheten i samband med diskussioner om en torpförsäljning från Nickebo 19 som skedde 6 november 1866. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-278 utbrytning torplägenheter 1871.

Arvskifte 1/8 mtl:
Datum: 21 januari 1895 (arvskifte), 8 april 1895 (lagfart)
Tidigare ägare: Maja Stina Jonsdotter
Ny ägare: Maken Abraham Bram (1/16 mantal) och barnen (1/16 mantal)
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2.

Efter att Abraham Bram blivit änkeman 1894 gifte han om sig 1895 med Anna Elise Andersson. Källa: En trovärdig person. Därefter köpte de resterande del av gården så att de ägde hela fastigheten.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 24 april 1896 (köpebrev), 1 juni 1896 (lagfart)
Säljare: Abraham Brams tidigare barn
Köpare: Abraham Bram och hustrun Anna Elise Andersson
Anm.: Abraham Bram ägde sedan tidigare 1/16 mantal. Tillsammans äger de nu hela fastigheten.
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2.

Den 1 augusti 1902 ägdes fastigheten av A. Bram. Källa: Resonemang baserat på lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs14 och 08-Åby-Avs16 försäljning av Draggkärret.

Arvskifte 1/8 mtl:
Datum: 11 mars 1905 (arvskifte), 5 juni 1905 (tillägg till arvskifte), 5 juni 1905 (lagfart)
Tidigare ägare: Abraham Bram
Ny ägare: Änkan Anna Elise Bram (tidigare Andersson) (1/16 mantal) och barn och barn­barn (1/16 mantal)
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:4-5.

Den 15 mars 1908 ägdes fastigheten av Abraham Brahm och Anna Elisa Andersson. Källa: Resonemang baserat på lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs14 och 08-Åby-Avs16 försäljning av Draggkärret.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 10 januari 1906 (köpebrev), 13 juli 1909 (lagfart)
Säljare: Barn och barn­barn
Köpare: Anna Elise Bram
Anm.: Anna Elise Bram ägde sedan tidigare 1/16 mantal. Nu äger hon hela fastigheten.
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:5.
Foto av gårdens byggnader.
Gårdens byggnader som de såg ut år 2013.
Köp 1/8 mtl:
Datum: 30 mars 1925 (köp), 8 april 1925 (lagfart)
Säljare: Änkan Anna Elise Bram
Köpare: Ernst Bram
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:5.

Från 1925 ägdes fastigheten av Ernst och Ingeborg Bram. Källa: Sveriges bebyggelse. Landsbygden. Kalmar län, del III. 1958.

År 1967 skedde ett ägarbyte. Källa: Inskrivnings­domarens i Norra Möre och Stranda härad fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.

Delning av fastigheten

Under 1997 delades fastigheten i två delar:

Delningen avtalades 3 juli 1997. Fastighets­regleringen genomfördes 5 november 1997 och registrerades 11 december 1997. Beteckningen Nickebo 13 finns inte längre.

Efter delningen har båda fastigheterna fått nya ägare.

Källor:
Lantmäteriet, akt 0880K-97/75.
Lantmäteriet, ägar­uppgifter 2022.