Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Nickebo 16

1/8 mantal Nickebo 16 var vid storskiftet ena halvan av litt. C och betecknades vid laga skiftet med litt. E.

Information om händelser före storskiftet finns på en separat sida.

Under storskiftet, sommaren 1823, ingick fastigheten i litt. C och ägdes av Joseph Nilssons barn: Anna Maja och Caisa Josefsdotter (53/1008 mtl vardera) samt Nils Josefsson, Stina Kaisa Josefsdotter och Carl Josefsson (5/252 mtl tillammans).

Köp 73/1008 mtl:
Datum: 17 september 1827 (köpebrev), 14 mars 1828 (tillträde), 24 september 1828 (lagfart)
Säljare: Johannes Jonsson och hustrun Anna Maja Josefsdotter (53/1008 mtl)
Nils och Carl Josefsson, Kaisa Josefsdotter (5/252 mtl)
Köpare: Olof Jonsson och Caisa Josefsdotter
Anm.: Köparen Caisa Josefsdotter ägde 53/1008 mantal innan köpet. Efter köpet äger de hela fastigheten om 1/8 mantal.
Källor:
Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:96.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:97.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 29 juli 1842 (köpebrev), 14 mars 1845 (tillträde), 18 mars 1844 (lagfart)
Säljare: Olof Jonsson och hustrun Caisa Josefsdotter
Köpare: Carl Jonsson och hustrun Maria Danielsdotter
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:2.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 24 mars 1847 (köpebrev), 8 november 1848 (1:a uppbud) , 1 mars 1849 (2:a uppbud)
Säljare: Carl Jonsson
Köpare: Isac Magnusson Kaj
Källa: Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:5.

Strax efter att Isac Magnusson Kaj köpt gården så sålde han den vidare. Försäljningen genomfördes innan han fått lagfart för fastigheten. Det accepterades av härads­rätten eftersom han erhållit 1:a uppbud när den nya ägaren sökte lagfart.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 5 oktober 1848 (köpebrev), 14 mars 1849 (tillträde), 27 februari 1850 (lagfart)
Säljare: Isak Magnusson Kaj
Köpare: Carl Johan Jonsson och Ingrid Maria Jonsdotter
Källor:
Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:5.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:6.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 9 mars 1850 (köpebrev), 24 februari 1852 (lagfart)
Säljare: Carl Johan Jonsson och Ingrid Maria Jonsdotter
Köpare: Peter Olsson och hans hustru
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:7.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 8 februari 1852 (köpebrev), 14 mars 1853 (tillträde), 18 oktober 1853 (lagfart)
Säljare: Peter Olsson och Eva Lena Carlsdotter
Köpare: Sonen Olaus Persson (Petersson?) och hustrun Kajsa Greta Petersdotter
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:8.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 23 mars 1857 (köpebrev och tillträde), 9 november 1858 (lagfart)
Säljare: Olaus Petersson och hustrun Kajsa Greta Petersdotter
Köpare: Johannes Jonsson och hustrun Sofia Nilsdotter
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:12.

Laga skifte

Fastighetsbildning under laga skiftet beskrivs närmare på skiftessidan.

Under laga skiftet från 22 juni 1857 till 30 juli 1861 ägdes fastigheten av Johannes Jonsson. Källa: Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Lantmäteriet.

Efter laga skifte

Köp 1/8 mtl:
Datum: 2 mars 1881 eller 1882 (köpebrev), 12 april 1887 (lagfart)
Säljare: Johannes Jonsson och hustrun Anna Sofia Nilsdotter
Köpare: Jonas Ludvig Johansson och Jenny Sofia Johansson
Anm: I lantmäteri­protokollet nämns både åren 1881 och 1882 för köpet; I lant­mätarens protokolldel anges 1881, i en bilagd avskrift av ett köpebrev anges 1882.
I lagfarts­boken anges 1881.
Källor:
Lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs38 avsöndring Johannesdal 1886.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2.

Den 7 september 1885 var fortfarande Ludvig Johansson ägare. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs38 avsöndring 1886.

Den 26 november 1887 var fortfarande Ludvig Johansson ägare. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs42 avsöndring skolhusplan 1903.

Arvskifte 1/8 mtl:
Datum: 16 november 1889 (arvskifte), 25 november 1889 (lagfart)
Tidigare ägare: Jonas Ludvig Johansson
Ny ägare: Änkan Jenny Sofia Johansson (1/16 mtl) och barnen (1/48 mtl vardera): Carl Hjalmar Jonasson, Gerda Edith Agustina Jonasdotter, Helga Paulina Jonasdotter.
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 10 september 1892 (köpebrev), 3 oktober 1892 (lagfart)
Säljare: Karl Hjalmar Jonasson, Gerda Edith Agustina Jonasdotter och Helga Paulina Jonasdotter
Köpare: Per August Petersson och hustrun Jenny Sofia Johansson
Anm.: Köpet avser halva fastigheten. Jenny Sofia Johansson ägde redan den andra halvan.
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2.

Den 28 april 1902 ägdes fastigheten av P. Aug. Petersson och Jenny Sofia Petersson. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs41 avsöndring 1902.

Den 1 augusti 1902 ägdes fastigheten av Aug. Pettersson. Källa: Resonemang baserat på lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs14 och 08-Åby-Avs16 försäljning av Draggkärret.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 23 november 1903 (köpebrev), 6 juni 1905 (lagfart)
Säljare: Per August Petersson och hustrun Jenny Sofia Johansson
Köpare: Johan Petter Karlsson och hustrun Anna Helfrid Karlsson
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:5.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 5 november 1904 (köpebrev), 30 november 1908 (lagfart)
Säljare: Johan Petter Karlsson och hustrun Anna Helfrid Karlsson
Köpare: Emil Teodor Karlsson och Hanna Sofia Johansson
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:5.

Den 15 mars 1908 ägdes fastigheten av Per August Pettersson och Jenny S. Johansson. Källa: Resonemang baserat på lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs14 och 08-Åby-Avs16 försäljning av Draggkärret.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 9 november 1938 (köpekontrakt), 1 april 1939 (köpebrev), 20 mars 1940 (lagfart)
Säljare: Emil Teodor Karlsson och Hanna Sofia Johansson
Köpare: Erik Ragnar Blomberg och Eva Viola Karlsson
Källa: Inskrivnings­domarens i Norra Möre härad fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.

Arvskifte 1/8 mtl:
Datum: 28 december 1945 (arvskifte), 9 februari 1946 (lagfart)
Tidigare ägare: Eva Viola Karlsson
Ny ägare: Erik Ragnar Blomberg
Källa: Inskrivnings­domarens i Norra Möre härad fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.

Gåva 1/8 mtl:
Datum: 21 december 1970 (gåvohandling), 23 december 1970 (lagfart)
Tidigare ägare: Erik Ragnar Blomberg
Ny ägare: Stig Allan Blomberg och Arne Ragnar Blomberg
Källa: Inskrivnings­domarens i Möre och Ölands domsaga fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.

Arvskifte 1/16 mtl:
Datum: 1 juni 1980 (arvskifte), 25 juni 1980 (lagfart)
Tidigare ägare: Stig Allan Blomberg
Ny ägare: Arne Ragnar Blomberg
Anm.: Arne Blomberg ägde tidigare 1/16 mantal och äger numera hela fastigheten.
Källa: Inskrivnings­myndighetens i Möre och Ölands domsaga fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.

I december 1987 ägdes fastigheten av Arne Blomberg. Källa: Åby Hembygds­förening, Boken om Åby, 1988.

Fastigheten har under en längre tid sambrukats med Gelebo 341, Lille­gården, som gränsar direkt till Nickebo 16. De båda fastigheterna har haft samma ägare sedan 23 mars 18572, d.v.s. sedan strax innan laga skiftets början. Gårdens samtliga byggnader har varit på gelebo­delen3.
Källor:
1. Åby Hembygds­förening, Boken om Åby, 1988.
2. Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok (Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I) och senare fastighets­böcker (Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I).
3. Ekonomiska kartan 1941 och 1976.

Avstyckning av jordbruks­delen

År 1991 gjordes en avstyckning av jordbruks­delen. All åker­mark väster om vägen genom Nickebo och Gelebo såldes, till­sammans med alla gårds­byggnader utom det nyare bonings­huset. Skogs­marken, både på nickebo- och gelebo­delarna, och det nyare bonings­huset (på gelebo­delen) behölls av Arne Blomberg.

Skogsdelen behöll sina registrerings­nummer, Nickebo 16 och Gelebo 34, och mantal. De avstyckade delarna från Nickebo och Gelebo sammanfördes till en ny fastighet som hör till Nickebo. Följden blev att Nickebos areal ökades.

Källa: Fastighets­bildnings­myndigheten protokoll dnr H2K 90431, 1991.

Skogsdelen

Köp 1/8 mtl:
Datum: 7 februari 2007 (köp), 26 augusti 2008 (lagfart)
Säljare: Arne Blombergs dödsbo.
Köpare: Ägaren till Tokebo 11.
Anm: Köpet innefattade även gelebodelen, Gelebo 34, med dess skog och det nyare boningshuset.
Källa: En trovärdig person.

Efter köpet fördes både Nickebo 16 och Gelebo 34 (förutom det nyare bonings­huset) över till Tokebo 11. Därmed minskade Nickebos areal och mantalet minskades med 1/8 mtl till 7/8 mtl. Den andel i Nickebos samfällda mark som tillhört Nickebo 16 följde med4 till Tokebo 11. Beteckningen Nickebo 16 finns inte längre.
Källor:
När inte annat anges: Fastighetskartan, 2010.
4. Lantmäteriet 2022.

Åker till Gelebo

Den åkermark som 1991 överfördes från Gelebo till Nickebo såldes till ägaren av Gelebo 38 (det nyare bonings­huset). Därefter lades åker­marken in i bonings­husets fastighet Gelebo 38, och försvann därmed från Nickebo. Det skedde någon gång under perioden 2019–2021, sannolikt i slutet av 2020 eller början av 2021.
Källor:
Fastighetskartan, 2019 och 2021.
En trovärdig person.