Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Nickebo 112

Äldre tid

1/32 mantal Nickebo 112 skapades år 1878 genom delning av Nickebo 17. Information om delningen och tidigare händelser finns på sidan om 17.

Ägare 14 juni 1878, efter delningen, var Johannes August Jonsson.

Senare tid

Arvskifte 1/32 mtl:
Datum: 29 maj 1901 (arvskifte), 3 juni 1901 (lagfart)
Tidigare ägare: Johannes August Jonsson
Ny ägare: Änkan Lena Stina Nilsdotter (1/64 mtl) och deras barn (1/256 mtl vardera): Karl August Johannesson, Johan Oskar Johannesson, Nils Peter Uno Johannesson, Hilda Kristina Johannesdotter
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:4.

Den 1 augusti 1902 ägdes fastigheten troligen av Carl August Jonsson. Källa: Resonemang baserat på lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs14 och 08-Åby-Avs16 försäljning av Draggkärret.

Den 15 mars 1908 ägdes fastigheten av Nils Peter Uno Johansson, Carl August Johansson, Johan Oskar Johansson, Hilda Kristina Johansdotter och Lena Stina Nilsdotter. Källa: Resonemang baserat på lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs14 och 08-Åby-Avs16 försäljning av Draggkärret.

Foto av gårdens byggnader.
Gårdens byggnader som de såg ut år 2013.
Köp 7/256 mtl:
Datum: 13 oktober 1909 (köpebrev), 14 februari 1918 (lagfart)
Säljare: Lena Stina Nilsdotter, Karl August Johannesson, Nils Peter Uno Johannesson, Hilda Kristina Johannesdotter
Köpare: Johan Oskar Johansson
Anm.: Köparen ägde sedan tidigare 1/256 mtl och äger numera hela fastigheten.
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:6.

Köp 1/32 mtl:
Datum: 26 augusti 1952 (köpekontrakt, köpebrev), 5 november 1952 (lagfart)
Säljare: Johan Oskar Johansson
Köpare: Verner Andersson och hustrun Elsie Andersson
Källa: Inskrivnings­domarens i Norra Möre härad fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.

År 1975 skedde ett ägarbyte. Källa: Inskrivnings­myndighetens i Möre och Ölands domsaga fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.