Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Nickebos ägare 1902 och 1908

Lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs14 och 08-Åby-Avs16 behandlar båda försäljningen av båtsmans­torpet Draggkärret. Eftersom torpet ägdes gemensamt av byn står alla gårdsägare uppräknade som säljare i dokumenten. Där står namn och mantal, det står däremot inte vilken fastighet personen ägde. Nedan följer ett resonemang som syftar till att koppla ihop personerna med rätt fastighet. Vissa kopplingar kan göras direkt via jämförelse med andra källor. Andra troliga kopplingar kan göras genom resonemang, gissningar och uteslutningsmetoden.

1902

Nickebos ägare 1 augusti 1902
Mantal Ägare
1/8 Aug. Pettersson. Äger även del av Gelebo nr. 3.
1/4 Emil Blomberg
1/4 Christina Andersson
1/8 A. Brahm
1/16 J. O. Erlandsson
1/32 C. C. Carlsson
1/16 C. W. Petersson
1/32 Lena? Jonsson
1/32 Carl August Jonsson
1/32 Konrad Carlsson
Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs14 avsöndring 1907.

1908

Nickebos ägare 15 mars 1908
Mantal Ägare
1/16 Per August Pettersson Jenny S. Johansson. Äger även del av Gelebo nr. 3.
1/16 Jenny S. Johansson. Äger även del av Gelebo nr. 3.
1/8 Wendla Kristina Andersson
1/32 Karl Konrad Karlsson
7/128 Carl Wilhelm Pettersson Ida Maria Carlsdotter
1/128 o. hustru Ida Maria Carlsdotter
1/4 Johan Emil Karlsson Blomberg Almida Blomberg
1/16 Abraham Brahm
1/16 Abraham Brahm Anna Elisa Andersson
1/64 Karl Oskar Jakobsson
1/64 Nanny Augusta Jakobsson
1/64 Hanna Karolina Jakobsson
1/64 Anna Elise Jakobsson
1/64 Jakob Alfred Ossian Jakobsson
1/64 Lydia Maria Jakobsson
1/64 Alma Eugenia Jakobsson
1/32 Per Algot Petersson Hilda Sofia Petersson
1/256 Nils Peter Uno Johansson
1/256 Carl August Johansson
1/256 Johan Oskar Johansson
1/256 Hilda Kristina Johansdotter
1/64 Lena Stina Nilsdotter
1/32 Carl C. Carlsson Hilda Kr. Erlandson
1/16 Josef Erlandsson Hanna Karolina Andersson
1/64 Ida ??? Jakobsson
Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs16 avsöndring 1907.

I några fall är det uppenbart att två eller flera rader måste avse samma fastighet. De raderna kan direkt slås ihop.

Nickebos ägare 15 mars 1908
Mantal Ägare
1/8 Per August Pettersson och Jenny S. Johansson. Äger även del av Gelebo nr. 3.
1/8 Wendla Kristina Andersson
1/32 Karl Konrad Karlsson
1/16 Carl Wilhelm Pettersson och hustrun Ida Maria Carlsdotter
1/4 Johan Emil Karlsson Blomberg Almida Blomberg
1/8 Abraham Brahm och Anna Elisa Andersson
1/64 Karl Oskar Jakobsson
1/64 Nanny Augusta Jakobsson
1/64 Hanna Karolina Jakobsson
1/64 Anna Elise Jakobsson
1/64 Jakob Alfred Ossian Jakobsson
1/64 Lydia Maria Jakobsson
1/64 Alma Eugenia Jakobsson
1/32 Per Algot Petersson Hilda Sofia Petersson
1/64 Nils Peter Uno Johansson, Carl August Johansson, Johan Oskar Johansson och Hilda Kristina Johansdotter
1/64 Lena Stina Nilsdotter
1/32 Carl C. Carlsson Hilda Kr. Erlandson
1/16 Josef Erlandsson Hanna Karolina Andersson
1/64 Ida ??? Jakobsson

Identifiering

Flera fastigheter kan identifieras eftersom ägaren vid denna tidsepok är kända från andra källor. Mantalet är också en god hjälp. Uppgifterna som används för identifieringen finns på respektive fastighetssida.

Tabeller efter inledande identifiering:

Nickebos ägare 1 augusti 1902
Mantal Beteckning Ägare Motivering
1/8 16 Aug. Pettersson. Äger även en gelebogård. Sambrukad med en gelebogård. Likande ägarnamn 1902.
1/4 14 Emil Blomberg Samma ägare 1897–1935
1/4 15 Christina Andersson Det finns bara två fastigheter med 1/4 mtl och denna är inte 14. Ägd av Andersson 1897 och 1905.
1/8 13 A. Brahm Enda kvarvarande fastigheten med 1/8 mtl. Liknande ägarnamn.
1/16 Halva 12 J. O. Erlandsson Liknande ägarnamn 1889–1917
1/32 A C. C. Carlsson
1/16 Halva 12 C. W. Petersson Enda kvarvarande fastigheten med 1/16 mtl. Liknande ägarnamn fram till 1909.
1/32 Lena? Jonsson
1/32 C Carl August Jonsson
1/32 18 Konrad Carlsson Liknande ägarnamn

Nickebo 19, 111 och 112 återstår att identifiera.

Nickebos ägare 15 mars 1908
Mantal Beteckning Ägare Motivering
1/8 16 Per August Pettersson och Jenny S. Johansson. Äger även en gelebogård. Sambrukad med en gelebogård. Likande ägarnamn 1905.
1/32 18 Karl Konrad Karlsson Liknande ägarnamn
1/16 Halva 12 Carl Wilhelm Pettersson och hustrun Ida Maria Carlsdotter Liknande ägarnamn fram till 1909
1/4 14 Johan Emil Karlsson Blomberg Almida Blomberg Samma ägare 1897–1935
1/8 13 Abraham Brahm och Anna Elisa Andersson Liknande ägarnamn
1/64 B Karl Oskar Jakobsson
1/64 B Nanny Augusta Jakobsson
1/64 B Hanna Karolina Jakobsson
1/64 B Anna Elise Jakobsson
1/64 B Jakob Alfred Ossian Jakobsson
1/64 B Lydia Maria Jakobsson
1/64 B Alma Eugenia Jakobsson
1/32 19 Per Algot Petersson Hilda Sofia Petersson Samma ägarnamn från 1905
1/64 Halva C
Halva 112
Nils Peter Uno Johansson, Carl August Johansson, Johan Oskar Johansson och Hilda Kristina Johansdotter Samma ägare 1901–1909
1/64 Halva 112 Lena Stina Nilsdotter Samma ägare 1901–1909
1/32 A Carl C. Carlsson Hilda Kr. Erlandson
1/16 Halva 12 Josef Erlandsson Hanna Karolina Andersson Samma ägare 1889–1917
1/64 B Ida ??? Jakobsson
1/8 Halva 15 Wendla Kristina Andersson För att få ihop 1/4 mtl av resterande delar så måste denna del vara med. Ägd av Andersson från 1905.

Nickebo 111 och halva 15 återstår att identifiera.

Fastigheten betecknad med A i tabellerna är troligen samma eftersom det är samma mantal och liknande ägarnamn. Den måste i så fall vara 111 eftersom det är den enda som är oidentifierad i båda tabellerna.

Delarna betecknade med B i tabellen har det gemensamma efternamnet Jakobsson och blir tillsammans 1/8 mtl. Det är lika mycket som den saknade halvan till 15. Man kan gissa att de 8 personerna äger den sista halvan av Nickebo 15.

Delarna betecknade med C i tabellerna har en viss namnlikhet: Carl August Jonsson och Carl August Johansson. Det är inte omöjligt att det är samma person. Fastigheten är i så fall 112.

Om alla gissningar hittills är riktiga innebär det att Lena? Jonssons fastighet är Nickebo 19 (uteslutningsmetoden).

Baserat på dessa gissningar får vi slutligen följande tabeller:

Nickebos ägare 1 augusti 1902
Mantal Beteckning Ägare Säkerhet
1/16 Halva 12 J. O. Erlandsson God
1/16 Halva 12 C. W. Petersson God
1/8 13 A. Brahm God
1/4 14 Emil Blomberg God
1/4 15 Christina Andersson God
1/8 16 Aug. Pettersson God
1/32 18 Konrad Carlsson God
1/32 19 Lena? Jonsson Dålig
1/32 111 C. C. Carlsson Måttlig
1/32 112 Carl August Jonsson Måttlig

Nickebos ägare 15 mars 1908
Mantal Beteckning Ägare Säkerhet
1/16 Halva 12 Josef Erlandsson och Hanna Karolina Andersson God
1/16 Halva 12 Carl Wilhelm Pettersson och Ida Maria Carlsdotter God
1/8 13 Abraham Brahm och Anna Elisa Andersson God
1/4 14 Johan Emil Karlsson Blomberg och Almida Blomberg God
1/8 Halva 15 Wendla Kristina Andersson God
1/8 Halva 15 Karl Oskar Jakobsson, Nanny Augusta Jakobsson, Hanna Karolina Jakobsson, Anna Elise Jakobsson, Jakob Alfred Ossian Jakobsson, Lydia Maria Jakobsson, Alma Eugenia Jakobsson och Ida ??? Jakobsson Måttlig
1/8 16 Per August Pettersson och Jenny S. Johansson God
1/32 18 Karl Konrad Karlsson God
1/32 19 Per Algot Petersson och Hilda Sofia Petersson God
1/32 111 Carl C. Carlsson och Hilda Kr. Erlandson Måttlig
1/32 112 Nils Peter Uno Johansson, Carl August Johansson, Johan Oskar Johansson, Hilda Kristina Johansdotter och Lena Stina Nilsdotter God