Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Nickebo 14

1/4 mantal Nickebo 14 betecknades vid storskiftet med litt. A och vid laga skiftet med litt. C.

Information om händelser före storskiftet finns på en separat sida

Under storskiftet, sommaren 1823, ägdes fastigheten av Jöns Nilsson (1/6 mtl) och barnen Peter (1/24 mtl), Maria (1/48 mtl) och Cajsa Lisa (1/48 mtl).

Köp 5/24 mtl:
Datum: 23 juni 1830 (köpebrev), 22 oktober 1830 (1:a uppbud)
Säljare: Köparens fader Jöns Nilsson (1/6 mtl) samt syskonen Maria och Caisa Lisa (1/48 mtl vardera)
Köpare: Peter Jönsson
Anm.: Innan köpet ägde köparen 1/24 mtl som han fått genom arv. Han äger nu hela fastigheten.
Källa: Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:99.

Köp 1/4 mtl:
Datum: 19 januari 1831 (köp), 14 mars 1831 (tillträde), 15 februari 1839 (lagfart)
Säljare: Peter Jönsson
Köpare: Jonas Staffansson och hustrun Walborg Jönsdotter
Anm.: Som betalning erlades fastigheten 77/576 mtl Tombo nr. 2 samt mellan­skillnad i pengar.
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:118.

1838 var Jonas Steffensson hemmans­ägare i Nickebo. Källa: Åby Hembygds­förening, Boken om Åby, 1988. (Socken­stämmo­protokoll 1838). Det framgår inte vilken gård han ägde, men man kan gissa att han var nybliven ägare till denna gården.

20–22 juli 1840 ägdes 1/4 mtl av Jonas Staffansson. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-174 rågångs­åtgärd Nickebo-Gelebo 1840.

Den 14 oktober 1846 ägdes fastigheten, 1/4 mtl, av Jonas Staffansson. Källa: Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Sid. 191. Lantmäteriet.

1848 säljer Jonas Staffansson och Wahlborg Jonsdotter halva fastigheten till sin dotter Stina Cajsa Jonsdotter. Fyra år senare säljer de den andra halvan till sonen Sven Lorens Jonsson. Stina Cajsa säljer strax därefter sin del till brodern Sven Lorens som därmed äger hela fastigheten.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 23 november 1848 (köpebrev), 14 mars 1849 (tillträde), 22 oktober 1850 (lagfart)
Säljare: Jonas Staffansson och Wahlborg Jonsdotter
Köpare: Jonas Peter Johansson och Stina Cajsa Jonsdotter
Anm.: Köpet avser första halvan av fastigheten.
Stina Cajsa Jonsdotter är säljarnas dotter.
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:6.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 28 augusti 1852 (köpebrev), 14 mars 1853 (tillträde), 22 februari 1854 (lagfart)
Säljare: Jonas Staffansson och Wahlborg Jonsdotter
Köpare: Sonen Sven Lorens Jonsson
Anm.: Köpet avser andra halvan av fastigheten.
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:8.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 28 mars 1855 (köpebrev och tillträde), 20 oktober 1857 (lagfart)
Säljare: Jonas Peter Johansson och hustrun Stina Cajsa Jonsdotter
Köpare: Sven Lorens Jonsson och hustrun Cajsa Lisa Jaensdotter
Anm.: Köpet avser första halvan av fastigheten.
Är säljaren, Jonas Peter Johansson, samma person som vid laga skiftets början ägde fastigheten som under storskiftet betecknades med litt. B?
Källor:
Lagfartsbevis. Norra Möre häradsrätt. No. 8 20 oktober 1857.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:11.

Laga skifte

Fastighetsbildning under laga skiftet beskrivs närmare på skiftessidan.

Under laga skiftet, från 22 juni 1857 till 30 juli 1861, ägdes fastigheten av Sven Lorents Jonsson.

Källa: Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Lantmäteriet.

Efter laga skifte

Arvskifte 1/4 mtl:
Datum: 28 maj 1890 (arvskifte), 2 juni 1890 (lagfart)
Tidigare ägare: Sven Lorents Jonsson
Ny ägare: Änkan Kajsa Lisa Jaensdotter (1/8 mtl) och deras 11 barn (1/88 mtl vardera): Carl Peter Svensson, Staffan Engelbrekt Svensson, Johan Olof Svensson, Frans Alfred Svensson, Gustaf Edvard Svensson, Ida Sofia Svensson, Jenny Kristina Svensdotter, Hulda Maria Svensson, Manda Charlotta Svensson, Nanny Anette Svensson, Almida Svensson.
Källor:
Arvskifte och lagfartsbevis.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2.

Köp 21/88 mtl:
Datum: 25 oktober 1897 (köpebrev), 25 oktober 1897 (tillträde), 2 oktober 1900 (lagfart)
Säljare: Kajsa Lisa Jaensdotter (1/8 mtl) och de 10 andra syskonen (1/88 mtl vardera)
Köpare: Johan Emil Karlsson Blomberg och Almida Blomberg
Anm: Almida Blomberg ägde 1/88 mtl redan innan köpet. Efter köpet ägde de hela fastigheten 1/4 mtl.
Källor:
Köpebrev och lagfartsbevis.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:4.

Från 1928 ägdes både Nickebo 12 och 14 av samma personer och sambrukas. Fastigheterna behandlas som att det var en fastighet. Totalt 3/8 mtl. Detta är ett liknande förhållande som i början av 1800-talet då 12 och 14 båda ägdes av Jöns Nilsson och Carin Persdotter under åren 1807–1819.

Foto av gårdens byggnader.
Gårdens byggnader som de såg ut år 2013.
Köp 3/8 mtl Nickebo 12 och 14:
Datum: 18 mars 1935 (köpekontrakt), 1 april 1935 (köpebrev, tillträde), 7 juli 1937 (lagfart)
Säljare: Emil Blomberg och Almida Blomberg
Köpare: Gunnar Blomberg och Elsa Blomberg
Anm: Undantag till säljarna Emil och Almida Blomberg.
Källor:
Köpekontrakt, köpebrev och lagfartsbevis.
Inskrivnings­domarens i Norra Möre härad fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.

Mangårds­byggnaden på Nickebo 14 byggdes strax efter laga skiftet1 på 1860-talet (ca. 75 år innan 193823). Den nyligen restaurerade3 byggnaden brann ned natten den 17 maj 193823. Som tillfällig ersättning flyttades ett bostadshus från Nickebo 12 (f.d. Ida Peterssons hus) och placerades bakom ladugården på 14 4. Det flyttade huset, med tomt och uthus, avstyckades 19735 och blev Nickebo 134 6. Det byggdes aldrig någon ny mangårds­byggnad utan det tidigare undantags­huset på Nickebo 14 antog rollen som mangårds­byggnad4.
Källor:
1. Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862, Lantmäteriet. Huset fanns inte vid laga skiftet.
2. Kalmar läns tidning 17–18 maj 1938.
3. Barometern 17–18 maj 1938.
4. Jörgen Blombergs anteckningar.
5. Köpeavtal 29 januari 1973.
6. Ekonomiska kartan 1976.

År 1953 skedde ett ägarbyte. Källor: Överlåtelsehandlingar. Inskrivnings­domarens i Norra Möre och Stranda härad fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.

År 1994 skedde ett ägarbyte. Källa: Överlåtelsehandlingar.