Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Nickebo 14 före storskiftet

1/4 mantal Nickebo 14 betecknades vid storskiftet med litt. A och vid laga skiftet med litt. C.

Denna fastighet bestod av två delar om vardera 1/8 mantal med olika ägare. Båda delarna såldes sedermera till Jöns Nilsson och hustrun Carin Persdotter, de köpte del 1 år 1803 och del 2 år 1807. De ägde därefter hela den fastighet om 1/4 mantal som i modern tid betecknas med Nickebo 14.

Del 1

Köp 1/8 mtl:
Datum: 25 februari 1803 (köpebrev), 16 maj 1804 (lagfart)
Säljare: Magnus Cedergren
Köpare: Jöns Nilsson och hustrun Carin Persdotter
Anm.: Bouppteckningen anger lagfarts­datumet 14 maj. Lagfarts­protokollet anger 16 maj. Lagfarts­proto­kollet har en tydligare framställning av datumet, och det är dessutom en första­hands­uppgift vilket gör det till en tro­värdigare källa.
Källor:
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:73.
Norra Möre härads­rätts bo­uppteckningar. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/F II:18.

Del 2

Köp 1/8 mtl:
Datum: 6 juli 1802 (auktions­köp)
Säljare: ?
Köpare: Nils Kristberg och hustrun Karin Jönsdotter
Källa: Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:77.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 29 februari 1804 (köpebrev)
Säljare: Nils Kristberg och hustrun Karin Jönsdotter
Köpare: Carl Jacob Berggren och hustrun Merta Catharina Berggren
Källa: Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:77.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 8 maj 1807 (köp), 14 mars 1809 (tillträde), 1 juni 1810 (lagfart)
Säljare: Carl Jacob Berggren och hustrun Merta Catharina Berggren
Köpare: Jöns Nilsson och hustrun Carin Persdotter
Källor:
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:79.
Norra Möre härads­rätts bo­uppteckningar. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/F II:18.

Hela fastigheten

Jöns Nilsson och Carin Persdotter äger nu hela fastigheten om 1/4 mantal. De ägde dessutom Nickebo 12 fram till år 1819.

Arvskifte 1/4 mtl:
Datum: 3 december 1822 (arvskifte)
Tidigare ägare: Jöns Nilsson och hustrun Carin Persdotter
Ny ägare: Jöns Nilsson (1/6 mtl) och barnen Peter (1/24 mtl), Maria (1/48 mtl) och Cajsa Lisa (1/48 mtl)
Anm.: Arvskifte efter Carin Persdotter.
Källor:
Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:99.
Norra Möre härads­rätts bo­uppteckningar. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/F II:18.

Under storskiftet, sommaren 1823, ägdes fastigheten av Jöns Nilsson (2/3) och hans omyndiga barn (1/3).

Historien efter storskiftet presenteras på en separat sida.