Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Nickebo 12 före storskiftet

1/8 mantal Nickebo 12 var vid storskiftet ena halvan av litt. D och betecknades vid laga skiftet med litt. A.

Under 1700-talet ingick 12 i en större fastighet med 1/4 mantal som ägdes av Nils Andersson.

Köp 1/4 mtl:
Datum: 8 augusti 1767 (köpebrev)
Säljare: Nils Andersson
Köpare: Per Jönsson
Källa: Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:89.

Senare delades fastigheten och ena halvan överläts till Per Jönssons svär­son och dotter. Det är oklart vad som hände med den andra halvan.

Överlåtelse 1/8 mtl:
Datum: Överlåtelsen skedde år 1799 eller tidigare.
Tidigare ägare: Per Jönsson
Ny ägare: Jöns Nilsson och hustrun Carin Persdotter
Anm: Carin Persdotter var Per Jönssons dotter.
Protokoll­texten är mycket kortfattad och summarisk.
Källa: Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:89.

Ägarna till Nickebo 12, Jöns Nilsson och Carin Persdotter, ägde samtidigt Nickebo 14 från år 1807.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 13 april 1819 (köp)
Säljare: Jöns Nilsson och Carin Persdotter
Köpare: Jonas Staffansson och Walborg Jönsdotter
Anm: Walborg Jönsdotter var säljarnas dotter.
Källa: Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:89.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 4 januari 1820 (bytes­brev), 14 mars 1820 (tillträde), 25 april 1821 (lagfart)
Säljare: Jonas Staffansson och hustrun Walborg Jönsdotter
Köpare: Isak Jaensson och hustrun Anna Stina Jönsdotter
Anm: Som betalning erlades fastigheten 1/4 mtl Förlösa nr. 1. Säljaren har dessutom betalat mellan­skillnad i pengar till köparen.
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:90.

Under storskiftet, sommaren 1823, ingick fastigheten i litt. D som ägdes av Isak Jaensson och Magnus Pehrsson.

Historien efter storskiftet presenteras på en separat sida.