Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Nickebo 17, Karlshage

1/16 mantal Nickebo 17, Karlshage, var vid storskiftet 1/4 av litt. C och betecknades vid laga skiftet med litt. F.

Före laga skifte

Fram till år 1845 var denna fastighet en del av en större fastighet, 1/8 mantal, som då ägdes av två personer. Genom delning av fastigheten bildades denna fastighet samt Nickebo litt. G, med 1/16 mantal vardera. Information om händelser före delningen finns på sidan om litt. FG.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 20 februari 1845 (köp), 25 februari 1847 (lagfart)
Säljare: Carl Eric Bergholtz
Köpare: Peter Magnus Wirstedt och hustrun Anna Greta Zackrisdotter
Anm.: Detta köp är samma som presenteras översiktligt på sidan om litt. FG
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:4.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 14 mars 1849 (köpebrev), 4 juni 1850 (lagfart)
Säljare: Peter Magnus Wirstedt och Anna Greta Zakrisdotter
Köpare: Sonen Gustaf Adolf Wirstedt
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:6.

Gustav Adolf Wirstedt bytte namn till Gustav Adolf Petersson. Källa: Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll 30 april 1853. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:8.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 30 mars 1853 (köpebrev), 30 april 1853 (1:a uppbud)
Säljare: Gustav Adolf Petersson
Köpare: Jonas Jonsson
Anm.: Jonas Jonsson sålde fastigheten direkt efter att han köpt den.
Källa: Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll 30 april 1853. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:8.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 30 mars 1853 (köpebrev), 7 juni 1854 (lagfart)
Säljare: Jonas Jonsson och hustrun Christina Nilsdotter
Köpare: Adolf Jonsson
Anm.: I protokollen anges samma datum för detta och föregående köp. Inget av köpe­datumen har kunnat bekräftas av någon annan källa.
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:8.

Laga skifte

Fastighetsbildning under laga skiftet beskrivs närmare på skiftessidan.

Den 22 juni 1857, vid början av laga skiftet, ägdes fastigheten av Adolf Jonsson. Han ägde den fortfarande den 5 mars 1858. Källa: Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Lantmäteriet.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 7 december 1858 (köpebrev), 14 mars 1860 (tillträde), 28 juni 1860 (lagfart)
Säljare: Adolf Jonsson
Köpare: Johan Magnus Göransson och hustrun Anna Maria Jonsdotter
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:14.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 6 oktober 1860 (köpebrev), 28 oktober 1862 (lagfart)
Säljare: Johan Magnus Göransson och Anna Maria Jonsdotter
Köpare: Josef Magnusson och hustrun Johanna Jonsdotter
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:16.

Den 22 juli 1861 ägdes fastigheten av Joseph Magnusson. Han ägde den fortfarande den 30 juli 1861 när laga skiftet slutade. Källa: Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Lantmäteriet.

Efter laga skifte

Josef Magnusson säljer halva fastigheten:

Köp 1/32 mtl:
Datum: 17 januari 1874 (köpehandling), 14 mars 1874 (tillträde), 8 oktober 1875 (lagfart)
Säljare: Josef Magnusson och hustrun Johanna Jonsdotter
Köpare: Johan Magnus Göransson och Anna Kajsa Nilsdotter
Anm.: Köpet avser halva fastigheten.
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:26.

Några år senare säljer Josef Magnusson även den andra halvan av fastigheten till en annan person:

Köp 1/32 mtl:
Datum: 17 april 1878 (köpebrev), 2 oktober 1878 (lagfart)
Säljare: Josef Magnusson och hustrun Johanna Jonsdotter
Köpare: Johannes August Jonsson och hustrun Lena Stina Nilsdotter
Anm.: Köpet avser halva fastigheten.
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2.

Fastigheten samägs nu av två par.

Delning av fastigheten

Den 13–14 juni 1878 ägdes fastigheten av Johan Magnus Göransson (1/32 mtl) och Johannes August Jonsson (1/32 mtl). Från fastigheten är dessutom en torp­lägenhet, Karlsmåla, avstyckad som ägs av samme Johannes August Jonsson.

Fastigheten delades den 13–14 juni 1878 så att torp­lägenheten kvarstod på samma plats och resterande mark delades i två lika delar.

Förhållanden efter delningen
Litt. Mantal Ägare
Fa 1/32 Johan Magnus Göransson
Fb 1/32 Johannes August Jonsson
Fc

Litt. Fa är samma område som senare tids Nickebo 111. Litt. Fb tillsammans med litt. Fc, Karlsmåla, är samma område som senare tids Nickebo 112. Den östra delen av området är Karlsmåla.

Karta som visar delningen som beskrivs i texten.
Fastigheternas placering efter delningen.

För gemensamt bruk avsattes en väg över litt. Fa från tokebo­gränsen till litt. Fb.

Beteckningen Nickebo 17 finns inte längre.

Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-292 från delningen 1878.

Senare tid

Den gemensamma vägen över litt. Fa återfördes till stamfastigheten 1991. Källa: Fastighets­bildnings­myndigheten protokoll dnr H2K 90431, 1991.

Ägarbyten och övriga händelser efter delningen presenteras på individuella sidor för varje fastighet.