Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.

Meny


Nickebo litt. G

1/16 mantal Nickebo litt. G var vid storskiftet 1/4 av litt. C och betecknades vid laga skiftet med litt. G.

Före laga skifte

Fram till år 1845 var denna fastighet en del av en större fastighet, 1/8 mantal, som då ägdes av två personer. Genom delning av fastigheten bildades denna fastighet samt Nickebo 17, med 1/16 mantal vardera. Information om händelser före delningen finns på sidan om litt. FG.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 25 september 1844 (auktionsköp), 25 februari 1847 (lagfart)
Säljare: Jonas Carlsson och hustrun Johanna Christina Magridotter
Köpare: Anders Petter Jonsson
Anm.: Detta köp är samma som presenteras översiktligt på sidan om litt. FG
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:4.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 28 december 1849 (auktions­protokoll), 25 februari 1851 (lagfart)
Säljare: Anders P. Jonsson
Köpare: Johannes Nilsson
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:6.

Tiden för Laga skifte

Fastighetsbildning under laga skiftet beskrivs närmare på skiftessidan.

Den 22 juni 1857, vid början av laga skiftet ägdes fastigheten av Johannes Nilsson.

Köp 1/16 mtl:
Datum: 4 januari 1859 (auktions­protokoll, köpebrev), 31 maj 1862 (lagfart)
Säljare: Johannes Nilsson
Köpare: Jonas Johansson och hustrun Maja Stina Larsdotter samt
Carl Petersson och hustrun Hedda Lovisa Andersdotter
Anm.: De två paren äger halva fastigheten vardera.
Källor:
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:13.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:15.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:16.

Köp 1/32 mtl:
Datum: 17 april 1861 (köp), 30 oktober 1865 (lagfart)
Säljare: Carl Petersson och hustrun Hedda Lovisa Andersdotter
Köpare: Jonas Börjesson och hustrun Johanna Pettersdotter
Anm.: Köpet avser den halva av fastigheten som senare blir litt. Gb (19).
Källor:
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II b:21.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A II a:21.

Delning av fastigheten

Det är nu två par som tillsammans äger fastigheten. De avser att dela den i vars en halva.

Delning av fastigheten i två halvor gjordes som en del i det pågående laga skiftet. Laga skiftet hade redan avsatt mark för hela fastigheten, litt. G. Delningen skedde genom att dela den mark som nu tillhörde litt. G i två halvor. Andra gårdar i byn påverkades inte av denna delning.

Ägofigurerna blev praktiskt taget likadana som de fortfarande är i modern tid.

Delningen verkställdes den 22–30 juli 1861.

Förhållanden efter delningen, vid laga skiftets slut 30 juli 1861
Nr. Litt. Mantal Ägare
18 Ga 1/32 Johan Johansson
19 Gb 1/32 Jonas Börjesson

Källa: Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Lantmäteriet.

Senare tid

Ägarbyten och övriga händelser efter laga skiftets slut presenteras på individuella sidor för varje fastighet.


Angående stavning av personnamn. Det förekommer att en persons namn stavas olika i olika dokument, ibland förekommer även olika stavning inom samma dokument. I den mån det är möjligt har här använts den stavning som personen själv använder vid t.ex. underskrifter. Annars används den stavning som är vanligast förekommande i dokumenten.

Jörgen Blomberg 2010–2019