Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Nickebo 111

Äldre tid

1/32 mantal Nickebo 111 skapades år 1878 genom delning av Nickebo 17. Information om delningen och tidigare händelser finns på sidan om 17.

Ägare 14 juni 1878, efter delningen, var Johan Magnus Göransson.

Senare tid

Köp 1/32 mtl:
Datum: 11 januari 1888 (köpebrev), 2 oktober 1888 (lagfart)
Säljare: Johan Magnus Göransson och Anna Kajsa Nilsdotter
Köpare: Isak Jansson och hustrun Anna Maria Johansson
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2.

Arvskifte 1/32 mtl:
Datum: 11 februari 1892 (arvskifte), 15 februari 1892 (lagfart)
Tidigare ägare: Isak Jansson
Ny ägare: Änkan Anna Maria Johansdotter (1/64 mtl) och dottern Emma Kristina Jansson (1/64 mtl)
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2.

Köp 1/32 mtl:
Datum: 15 februari 1909 (lagfart)
Säljare: Anna Maria Johansson samt Alfred Karlsson och hustrun Emma Kristina Jonsson
Köpare: Karl Edvard Karlsson och hustrun Hilda Kristina Karlsson
Anm.: Köpehandlingen som låg till grund för lagfarten var ej daterad.
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:5.

Den 1 augusti 1902 ägdes fastigheten troligen av C. C. Carlsson. Källa: Resonemang baserat på lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs14 och 08-Åby-Avs16 försäljning av Draggkärret.

Köp 1/32 mtl:
Datum: 3 februari 1904 (köpebrev), 4 oktober 1909 (lagfart)
Säljare: Karl Edvard Karlsson och hustrun Hilda Kristina Karlsson
Köpare: Karl August Karlsson och hustrun Karolina Jonsdotter
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:5.

Köp 1/32 mtl:
Datum: 6 februari 1905 (köpebrev), 4 oktober 1909 (lagfart)
Säljare: Karl August Karlsson och hustrun Karolina Jonsdotter
Köpare: Karl O Jonsson
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:5.

Den 15 mars 1908 ägdes fastigheten troligen av Carl C. Carlsson och Hilda Kr. Erlandson. Källa: Resonemang baserat på lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs14 och 08-Åby-Avs16 försäljning av Draggkärret.

Köp 1/32 mtl:
Datum: 10 februari 1910 (köpehandling), 14 februari 1918 (lagfart)
Säljare: Karl Oskar Jonsson
Köpare: Adolf Viktor Larsson och hustrun Ida Sofia Larsson
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:5.
Foto av gårdens byggnader.
Gårdens byggnader som de såg ut år 2013.
Köp 1/32 mtl:
Datum: 24 april 1928 (köpehandling), 1 augusti 1934 (lagfart)
Säljare: Adolf Viktor Larsson och hustrun Ida Sofia Larsson
Köpare: Karl Leander Karlsson och Siri Margareta Karlsson
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:6.

Arv 1/32 mtl:
Datum: 22 april 1967 (bouppteckning), 7 juni 1967 (lagfart)
Tidigare ägare: Karl Leander Karlsson och Siri Margareta Karlsson
Ny ägare: Dödsboet efter Karl Leander Karlsson
Anm.: Siri Karlsson levde fortfarande1.
Källor:
När inte annat anges: Inskrivnings­domarens i Norra Möre och Stranda härad fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.
1. Åby Hembygds­förening, Boken om Åby, 1988.

Arv 1/32 mtl:
Datum: 1 januari 1987 (arvskifte), 15 april 1987 (lagfart)
Tidigare ägare: Dödsboet efter Karl Leander Karlsson
Ny ägare: Erling Leandersson
Källa: Inskrivnings­myndigheten i Kalmar domsaga fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.

I början av 2010-talet ägdes gården fortfarande av Erling Leandersson. Källa: Gods och Gårdar i Kalmar län band II, 2013, Studie­förbundet Vuxen­skolan Kalmar län.

År 201? skedde ett ägarbyte. Källa: Jörgen Blombergs anteckningar.