Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.


Nickebo 18

1/32 mantal Nickebo 18 skapades under laga skiftet genom delning av fastigheten litt. G. Den nya fastigheten betecknades med litt. Ga.

Laga skifte

Den 22 juni 1857, vid början av laga skiftet, ägdes fastigheten litt. G, 1/16 mtl, av Johannes Nilsson.

Under tiden skiftet pågick gjordes en delning av litt. G till Ga och Gb. Det beskrivs på sidan om litt. G.

Vid slutet av laga skiftet, den 30 juli 1861, ägdes fastigheten litt. Ga, 1/32 mtl, av Johan Johansson.

Ytterligare information om fastighetsbildning under laga skiftet finns på skiftessidan.

Källa: Protokoll 08-Åby-265 från laga skiftet 1857–1862. Lantmäteriet.

Efter laga skifte

Köp 1/32 mtl:
Datum: 8 mars 1876 (auktions­protokoll), 5 oktober 1881 (lagfart)
Säljare: Maja Stina Larsdotters dödsbo
Köpare: Frans Petter Erlandsson och hustrun Kristina Maria Svensdotter
Anm.: Dödsbo­delägare var maken Jonas Johansson (2/3) och övriga arvingarna (1/3) Johan Petter Andersson, Nils Petter Andersson, Kristina Andersdotter, Jonas Petter Andersson, Karl August Andersson, Maria Kristina Andersdotter.
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2.

Den 1 maj 1881 gjordes arvskifte efter Kristina Maria Svensdotter. I samband med det köpte Frans Petter Erlandsson barnens del och blev ensam ägare till gården. Han beviljades lagfart den 9 april 1890. Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:2.

Den 26 november 1887 till 24 januari 1888 ägdes fastigheten av Frans Peter Erlandsson. Källa: Lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs42 avsöndring skolhusplan 1903.

Köp 1/32 mtl:
Datum: 22 februari 1900 (köpebrev), 2 juni 1902 (lagfart)
Säljare: Frans Peter Erlandsson
Köpare: Karl Konrad Karlsson
Källa: Norra Möre härads­rätts lagfarts­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340198/C I:4.

Den 1 augusti 1902 ägdes fastigheten av Konrad Carlsson. Källa: Resonemang baserat på lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs14 och 08-Åby-Avs16 försäljning av Draggkärret.

Den 15 mars 1908 ägdes fastigheten av Karl Konrad Karlsson. Källa: Resonemang baserat på lantmäteri­protokoll 08-Åby-Avs14 och 08-Åby-Avs16 försäljning av Draggkärret.

Arvskifte 1/32 mtl:
Datum: 30 juni 1951 (fastighets­arvskifte), 4 juli 1951 (lagfart)
Tidigare ägare: Karl Konrad Karlsson
Ny ägare: Ragnar Johansson
Källa: Inskrivnings­domarens i Norra Möre och Stranda härad fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.

Från 1951 ägdes fastigheten av Ragnar och Ebba Johansson. Källa: Sveriges bebyggelse. Landsbygden. Kalmar län, del III. 1958.

Foto av gårdens byggnader.
Gårdens byggnader som de såg ut år 2013.
Arvskifte 1/32 mtl:
Datum: 23 februari 1975 (arvskifte), 12 mars 1975 (lagfart)
Tidigare ägare: Ragnar Johansson
Ny ägare: Ebba Johansson
Källa: Inskrivnings­myndighetens i Möre och Ölands domsaga fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.

Köp 1/32 mtl:
Datum: 12 maj 1975 (köpebrev), 26 november 1975 (lagfart)
Tidigare ägare: Ebba Johansson
Ny ägare: Gösta Ragnarsson
Källa: Inskrivnings­myndighetens i Möre och Ölands domsaga fastighets­bok. Riks­arkivet, SE/HLA/1340205/D/D I:337.

I december 1987 ägdes fastigheten av Gösta Ragnarsson. Källa: Åby Hembygds­förening, Boken om Åby, 1988.

År 1989 skedde ett ägarbyte. Källa: Gods och Gårdar i Kalmar län band II, 2013, Studie­förbundet Vuxen­skolan Kalmar län.