Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.

Meny


Nickebo 13 före storskiftet

1/8 mantal Nickebo 13 var vid storskiftet ena halvan av litt. D och betecknades vid laga skiftet med litt. B.

Köp 1/8 mtl:
Datum: 22 februari 1812 (köpebrev), 23 maj 1820 (lagfart)
Säljare: Jon Persson och Lisa Persdotter
Ny ägare: Magnus Persson och Maria Jonsdotter
Anm.: I uppbuds­protokollet anges att säljarna har ägt fastigheten i 16 år (d.v.s. sedan 1803).
Källor:
Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:88.
Norra Möre härads­rätts lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:89.

Under storskiftet, sommaren 1823, ingick fastigheten i litt. D som ägdes av Isak Jaensson och Magnus Pehrsson.

Historien efter storskiftet presenteras på en separat sida.


Angående stavning av personnamn. Det förekommer att en persons namn stavas olika i olika dokument, ibland förekommer även olika stavning inom samma dokument. I den mån det är möjligt har här använts den stavning som personen själv använder vid t.ex. underskrifter. Annars används den stavning som är vanligast förekommande i dokumenten.

Jörgen Blomberg 2010–2019