Nickebos fastigheter

En sammanställning av fastighets­bildning och historiska ägare till de mantals­satta fastigheterna i Nickebo by i Åby socken, Norra Möre härad, Kalmar län.

Meny


Nickebo 15 före storskiftet

1/4 mantal Nickebo 15 betecknades vid storskiftet med litt. B och vid laga skiftet med litt. D.

Fastigheten bestod av två delar med olika ägare. Ena halvan ägdes av Pehr Jonsson sedan slutet av 1700-talet som beskrivs på sidan om fastighetens senare historia.

Den andra halvan, 1/8 mantal, ägdes av syskonen Walborg Persdotter (1/64 mtl) och Daniel Persson (1/32 mtl) samt syskonen Maria Persdotter (1/64 mtl), Anders Persson (1/32 mtl) och Carl Persson (1/32 mtl). Källa: Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:78. Av uppbuds­protokollet framgår att fyra av de fem har ärvt sin del av fastigheten. Det ligger nära till hands att gissa att alla fem har ärvt sin del och att alla fem dessutom är syskon.

Köp 1/32 mtl:
Datum: ?
Säljare: Daniel Persson
Köpare: Walborg Persdotter
Anm.: Daniel och Walborg var syskon.
Källa: Norra Möre härads­rätts uppbuds­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:78.

Köp 7/64 mtl:
Datum: 24 oktober 1806 och 6 november 1809 (köp), 3 november 1810 (lagfart)
Säljare: Jon Larsson och hustrun Walborg Persdotter (3/64 mtl).
Anders Persson (1/32 mtl).
Carl Persson (1/32 mtl).
Köpare: Jon Olsson och hustrun Maria Persdotter
Anm.: Köpet avser halva Nickebo 15.
Maria Persdotter ägde redan 1/64 mtl efter ett arv. Tillsammans äger köparna nu 1/8 mantal.
Dokumenten säger inte entydigt att detta är Nickebo 15. Men uppgifterna stämmer överens skapligt med senare uppgifter för 15 och det finns ingen annan fastighet där de passar in.
Källor: Norra Möre härads­rätts uppbuds- och lagfarts­protokoll. Riks­arkivet, SE/VALA/01566/A I a:79.

Under storskiftet, sommaren 1823, ägdes fastigheten av Pehr Jonsson, Skammelstorp och Jon (Jonas?) Olsson, Maltorp.

Historien efter storskiftet presenteras på en separat sida.


Angående stavning av personnamn. Det förekommer att en persons namn stavas olika i olika dokument, ibland förekommer även olika stavning inom samma dokument. I den mån det är möjligt har här använts den stavning som personen själv använder vid t.ex. underskrifter. Annars används den stavning som är vanligast förekommande i dokumenten.

Jörgen Blomberg 2010–2019